About courses, prices , participation & privacy policy

in Priser

********************************************************************

Esoteric Yoga Course

********************************************************************

SIGN UP FORM

To sign up for the course please fill out our Google form and make your purchase as described as soon as possible. Once we register your payment your spot in the course is secured!

Esoteric Yoga Course Level 1 - Google Sign Up Form

PRICES
2h sessions/once a week including printed theory papers:

1 calendar month: 700 :-
3 calendar months: 1750 :-
6 calendar months: 2900 :-
12 calendar months: 5200 :-

SPECIAL DISCOUNT: those students who attend our Esoteric Tantra Yoga Course receive 50% discount on the yoga course!

 

********************************************************************

Esoteric Tantra Yoga Course

********************************************************************

SIGN UP FORM

To sign up for the course please fill out our Google form and make your purchase as described as soon as possible. Once we register your payment your spot in the course is secured!

Esoteric Tantra Yoga Course Level 1 - Google Sign Up Form

PRICES

2 tim/gång, 1 gång/vecka, 11 månader per år (juli ledigt):
1 kalendermånad: 750:-
3 kalendermånader: 1850:-   
6 kalendermånader: 3100 :-
12 kalendermånader: 5400 :-

********************************************************************

Tantra For Women

********************************************************************

Varannan vecka, 2 timmar per gång
En kurs a´12 ggr:  1950 :- / 1700 :- (student) / 1000 :- för deltagare i Yoga and Tantra 2a året och uppåt.

Rabatter för deltagande i de kontinuerligt pågående kurserna:

 • Deltagande i 2 kontinuerliga kurser: 100 kr rabatt per månad
 • Student- och Familjerabatt (2 eller fler familjamedlemmar): 30% rabatt på ordinarie pris per 1 månad
 • 25% rabatt på Tantra for Women om man också går Tantra eller Yoga Intensivkurs

Du kan bara erhålla en typ av rabatt samtidigt.

 

********************************************************************

********************************************************************

Medlemsskap och deltagande

I den här broschyren hittar du allt du behöver veta för att delta i våra kurser och för att bli medlem i Natha Yogacenter i Stockholm. Vi erbjuder ett utbud av djupgående och intensiva kurser i yoga, tantra, meditation och ayurveda. De veckovist kontinuerliga kurserna är hjärtat av vårt yogacenter, och är navet i ett aktivt och pulserande socialt liv.  Vi vill förmedla en äkta och genuin kunskap i yoga, tantra och andlighet, som hjälper alla att utvecklas i överensstämmelse med sina individuella behov och önskemål. Förutom den ordinarie undervisningen ordnar vi ett stort utbud av evenemang, föreläsningar, workshops och retreater året runt, vilket ger dig och dina vänner möjlighet att lära sig mer om vårt andliga system.

Som aktiv medlem kan du mycket väl och enkelt bli en del av den sociala miljön och delta i de aktiviteter du vill. Eftersom Natha Yogacenter är en ideell förening,  är ditt aktiva deltagande i och kring undervisningen betydelsefullt och viktigt, både för dig och för skolan. Som medlem av Natha Yogacenter och deltagare i kurserna erhåller du varje vecka skriftligt material (gäller de flesta kurserna) som hjälper dig att enkelt arbeta systematiskt med den nya informationen  och de praktiska metoderna som du får i klassen.  Våra kurser startar i september varje år och är öppna för nya deltagare under de 7 påföljande månderna.  Du väljer själv om du vill bli medlem eller bara deltagare i kurserna, när du anmäler dig.

Om du väljer att vara medlem:

 • Du kan delta i alla klasser på samma nivå som din egen (eller på lägre nivåer) i Stockholm  och i resten av landet, liksom i många andra länder runt om i världen – baserat på lediga platser.
 • Du kan delta i speciella aktiviteter till medlemspris eller utan extra kostnad
 • Du har fritt inträde till våra meditationer och utvalda aktiviteter.
 • Du har möjlighet att göra volontärt arbete för Natha Yogacenter och hjälpa till med olika uppgifter i samband med undervisning och de olika aktiviteterna som vi arrangerar.
 • På förfrågan kommer vi att lära dig om vad karma yoga innebär, en utmärkt metod för att integrera dina dagliga handlingar till en andlig och tantrisk praktik.

Om anmälan och betalning

 För att anmäla dig till våra kurser, workshops och retreater, behöver du fylla i och underteckna en registreringsblankett och göra din första inbetalning. Vänligen registrera dig och betala innan du påbörjar någon av våra aktiviteter eller kurser.

 • Alla våra avgifter för kurser, workshops och retreater betalas till Swish –nummer 123 339 71 71 eller Bankgiro 785-7162, Natha Yoga Stockholm.
 • Du kan välja att betala per kalendermånad eller för en längre period.
 • Vi tar ut en förseningsavgift på 50 kr varje gång pengarna inte finns på vårt konto efter 3.e dagen i månaden. Det gäller även vid misslyckad transaktion vid automatisk överföring.
 • Följande gäller när du ansluter dig till en redan påbörjad kurs: För att komma ikapp med material för kursen betalar du en obligatorisk avgift på 25 kr per tillfälle du inte deltagit i (max 300 kr) och tillhandahåller skriftligt material. Din första kursavgift blir resterande del av innevarande kalendermånad månaden plus kommande kalendermånadsavgift  plus den obligatoriska avgiften för att komma ikapp med materialet.
 • Betalning för workshops och retreater ska vara oss tillhanda senast 10 dagar innan startdatum. När vi har erhållit din betalning skickar vi en bekräftelse via email tillsammans med tillhörande information.
 • Återbetalning av avgifter sker fram till 10 dagar innan startdatum förutom en administrativ avgift på 20% av beloppet. När det är mindre än 10 dagar kvar till aktiviteten, sker ingen återbetalning.

Om deltagande

 • När du anmält dig till en av våra kurser får du ett deltagarkort som alltid ska kunna visas med giltigt datum innan kurstillfället startar.
 • För varje månad, efter att din betalning blivit registrerad (runt 10:e i varje månad), får du en stämpel i ditt deltagarkort av din lärare. Om du tappar ditt medlems/delatagarkort kostar ett nytt 100kr.
 • Det är deltagarens ansvar att alltid kunna visa giltig dokumentation om betalning vid förfrågan. Deltagaren bör därför allltid sträva efter att få kvitto på betalningar.
 • Om du är yngre än 20 år betalar du halva priset på avgifterna. Gäller ej mat och eventuella andra avgifter.
 • I de flesta kontinuerliga kurserna på Natha Yogacenter erhåller du skriftligt kursmaterial och djupgående vägledning från din lärare i alla övningar och tekniker. Kurserna strävar alltid efter att vara äkta.
 • Om du är frånvarande från ett kurstillfälle får du kursmaterialet från det tillfället i efterhand och du har möjlighet att rådfråga din lärare om dess innehåll.
 • Som deltagare kan du bara ha 15 frånvarotillfällen från din kurs under ett år (från 1 september till 31 augusti) för att kunna fortsätta till nästa nivå av kursen.
 • Du betalar för kursen så länge du är resgistrerad för den, även om du är frånvarande. På så sätt undviker vi missbruk av kursen, dess material och betalsystem. För att avregistrera sig från en kontinuerlig kurs, skickar du ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. innan början av månaden.
 • Om du avregistrerar dig från en kurs och vill komma tillbaka betraktas du som en ny medlem/ny deltagare, och ska därmed följa de betalningsrutiner som gäller vid start av en kurs. Du kommer att börja på den nivå du tidigare nått eller den nedanför.

Utöver de kurser som nämns ovan, har vi en lång lista av aktiviteter, bland annat grupper, aktiviteter, workshops, retreats, hela året runt. På vår websida www.natha.se kan du ta del av våran kalender, eller skicka ett majl till adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 Hjärtligt och innerligt välkommen!  Vi önskar dig en exceptionell andlig resa och tid tillsammans med oss.

 Vi reserverar oss för eventuella feltryck och ändringar av regler, rabatter, priser och program.

 ********************************************************************

********************************************************************

About membership and participation

In this leaflet you find everything you need to know to participate in our courses and to become member of Natha Yogacenter in Stockholm. We offer a range of profound and intensive courses in yoga, tantra, meditation and ayurveda. The weekly classes are at the heart of the yoga center, which is the hub of an active and pulsating social life.  We look upon our work as one of transmitting an authentic and genuine teaching of yoga, tantra and spirituality, helping everyone to develop in concordance with individual needs and wishes.  Beside the daily teachings, we organize a great variety of events, lectures, workshops and retreats all year round, which give you and your friends the opportunity to learn more about our spiritual system.

As an active member you can easily become part of the social environment and participate in all the activities you want. Since Natha Yoga center is a voluntary and popular association, your active participation in the teaching and around it makes an important difference; both for you and for the school. As member of Natha Yogacenter and participant to the courses, you receive (most courses) weekly written material, which helps you to easily work in a systematic way with the new information and practical techniques, which you receive in the class. It is up to you if you want to become a member or just  participate, when you sign up for a course. Our intensive courses start every year in September, and are open for new participants until 7 months after start.

As a member you also have a number of other advantages:

 • You can participate in all classes on the same level as your own (or on lower levels) in both Stockholm, the rest of the country – as well as in many other countries - based on free spaces.
 • You can participate in certain special events for a special membership price or without charge.
 • You have free entrance to meditations, and selected activities.
 • You have the opportunity to do voluntary work for the yoga center and help out with various tasks connected with the teachings. On inquiry we will teach you about karma yoga, and the excellent method of this discipline to integrate your daily actions into a spiritual and tantric practice.

Reductions for participants in the weekly courses:

 • Participants in 2 weekly courses: 100 kr discount per month
 • Student and Family discounts (2 or more  family members): 30% reduction on ordinary price per 1 month
 • 25% reduction on Tantra for Women if you also participate in Tantra or Yoga Intensive course.

You can only get one discount at a time.

 About Sign up & Payments

 • To sign up for our courses, workshops & retreats, all you need to do is to fill out the sign up form, and make your first payment. Please make sure to pay and register before joining the class.
 • All continuous courses, workshops and retreats are paid to Swish Number 123 339 71 71 or Bank Giro Bankgiro 785-7162, Natha Yoga Stockholm or Swish 123 339 71 71
 • You can choose to pay every month or for a longer period at once.
 • At delayed payment (after the 3rd in the month) or at refusal of the automatic transfer through Bank Giro you will be charged a fee of 50 kr every time.
 • About your first payment: When you join a course, which already started, you pay an initial fee to be updated with the course material. The fee is 25 SEK per class not attended (max 300 SEK) and is obligatory. Your first payment will thus include payment for the rest of current calendar month and the following calendar month plus the initial fee for catching up with the material that was already taught in the course, as explained above.
 • Workshops and retreats have to be paid latest 10 days before the event begins. When we have received your payment, we send you an email with a confirmation, and practical information about the event.
 • Payments are reimbursed at resignation latest 10 days before the event starts, with the deduction of an administrative fee of 20 % of the amount. After this point payments are not reimbursed.

About participation

 • We do not offer you a free try-out lesson in our courses, but require as a minimum one month sign up.. Instead we keep frequently introduction seminars for those who want a taste of tantra and yoga.
 • When you have signed up for one of our courses, you will receive a membership card/receipt for participation, which always must be shown with valid stamp before the class begins.
 • Every month, after your payment is registered (around the 10th of the month), you receive a stamp in the reception or by the teacher. If you lose your membership card for participation a new one costs 100 kr.
 • It is the responsibility of the participant always to be able to show valid documentation for payment on request. The participant should therefore always make sure to receive a receipt for the payment.
 • If you are less than 20 years old you pay only half of the normal price. This is not valid for food & lodging.
 • In most of the continuous courses of Natha Yogacenter you receive written course material, and in depth guidance from your teacher in all exercises and techniques. The teaching aspires always towards authenticity.
 • If you are absent, you receive the distributed course material from the period of absence, and you have the possibility to consult the teacher for follow-up guidance.
 • As participant you can only have 15 absences from your course in one season (from 1st of September to 31st of August)in order to move to next level of the course.
 • You pay for the course, as long as you are subscribed, even if you are absent. In this way abuse of the courses, the material and the payment system is prevented. To unsubscribe, send an email to Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. before the beginning of the month.
 • If you unsubscribe from a course and rejoin, you will be considered as a new member/new participant, and thus follow the instructions for payment when beginning the course. You will then begin on the level at which you reached or below.

 

Beside the above mentioned courses, there is a long list of activities (groups, events, workshops, retreats) in Natha Yogacenter all year round. On our website www.natha.se you find the complete event calendar for 2014, or you can call Natha on phone 076 961 31 19 or write us an email to Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Sincerely welcome! We wish you an exceptional spiritual journey and time with us…

 We reserve all rights for misprints, and changes in conditions, prices and program.

 

********************************************************************

********************************************************************

Privacy Policy

Updated 22 May 2018 according to the new GDPR law pr. 24 May 2018

1. An overview of data protection

General

The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy below.

 Data collection on our website

Who is responsible for the data collection on this website?

The data collected on this website are processed by the website operator. The operator's contact details can be found in the website's required legal notice.

 How do we collect your data?

Some data are collected when you provide it to us. This could, for example, be data you enter on a contact form. Other data are collected automatically by our IT systems when you visit the website. These data are primarily technical data such as the browser and operating system you are using or when you accessed the page. These data are collected automatically as soon as you enter our website.

 What do we use your data for?

Part of the data is collected to ensure the proper functioning of the website. Other data can be used to analyze how visitors use the site.

 What rights do you have regarding your data?

You always have the right to request information about your stored data, its origin, its recipients, and the purpose of its collection at no charge. You also have the right to request that it be corrected, blocked, or deleted. You can contact us at any time using the address given in the legal notice if you have further questions about the issue of privacy and data protection. You may also, of course, file a complaint with the competent regulatory authorities.

 Analytics and third-party tools

When visiting our website, statistical analyses may be made of your surfing behavior. This happens primarily using cookies and analytics. The analysis of your surfing behavior is usually anonymous, i.e. we will not be able to identify you from this data. You can object to this analysis or prevent it by not using certain tools. Detailed information can be found in the following privacy policy. You can object to this analysis. We will inform you below about how to exercise your options in this regard.

2. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Notice concerning the party responsible for this website

The party responsible for processing data on this website is:

Natha Yogacenter,

Adress: Hälsans Hus,

Fjällgatan 23B - 11628 Stockholm

Org.nr. 8024609540

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

The responsible party is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on the purposes and means of processing personal data (names, email addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of your data

Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Right to file complaints with regulatory authorities

If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the Danish state in which our association is headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the following link: https://www.datainspektionen.se/

Right to data portability

You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible.

SSL or TLS encryption

This site uses SSL or TLS encryption for security reasons and for the protection of the transmission of confidential content, such as the inquiries you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon is displayed in your browser's address bar. If SSL or TLS encryption is activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties.

Encrypted payments on this website

If you enter into a contract which requires you to send us your payment information (e.g. account number for direct debits), we will require this data to process your payment.

Payment transactions using common means of payment (Visa/MasterCard, direct debit) are only made via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon in your browser line is visible.

In the case of encrypted communication, any payment details you submit to us cannot be read by third parties.

Information, blocking, deletion

As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted. You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

Opposition to promotional emails

We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

3. Data collection on our website

Cookies

Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

Most of the cookies we use are so-called "session cookies." They are automatically deleted after your visit. Other cookies remain in your device's memory until you delete them. These cookies make it possible to recognize your browser when you next visit the site.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies which are necessary to allow electronic communications or to provide certain functions you wish to use (such as the shopping cart) are stored pursuant to Art. 6 paragraph 1, letter f of GDPR. The website operator has a legitimate interest in the storage of cookies to ensure an optimized service provided free of technical errors. If other cookies (such as those used to analyze your surfing behavior) are also stored, they will be treated separately in this privacy policy.

Server log files

The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in "server log files". These are:

Browser type and browser version

Operating system used

Referrer URL

Host name of the accessing computer

Time of the server request

IP address

These data will not be combined with data from other sources.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) GDPR, which allows the processing of data to fulfil a contract or for measures preliminary to a contract.

Contact form

Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1)(a) GDPR. You may revoke your consent at any time. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

We will retain the data you provide on the contact form until you request its deletion, revoke your consent for its storage, or the purpose for its storage no longer pertains (e.g. after fulfilling your request). Any mandatory statutory provisions, especially those regarding mandatory data retention periods, remain unaffected by this provision.

Registration on this website

You can register on our website in order to access additional functions offered here. The input data will only be used for the purpose of using the respective site or service for which you have registered. The mandatory information requested during registration must be provided in full. Otherwise, we will reject your registration.

To inform you about important changes such as those within the scope of our site or technical changes, we will use the email address specified during registration.

We will process the data provided during registration only based on your consent per Art. 6 (1)(a) GDPR. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

We will continue to store the data collected during registration for as long as you remain registered on our website. Statutory retention periods remain unaffected.

Leaving comments on this website

If you use the comment function on this site, the time at which you created the comment and your email address will be stored along with your comment, as well as your username, unless you are posting anonymously.

Storage of the IP address

Our comment function stores the IP addresses of those users who post comments. Since we do not check comments on our site before they go live, we need this information to be able to pursue action for illegal or slanderous content.

Subscribing to the comment feed

As a user of this site, you can sign up to receive the comment feed after registering. Your email address will be checked with a confirmation email. You can unsubscribe from this function at any time by clicking the link in the emails. The data provided when you subscribed to the comments feed will then be deleted, but if you have submitted this data to us for other purposes or elsewhere (such as subscribing to a newsletter), it will be retained.

How long comments are stored

The comments and the associated data (e.g. IP address) are stored and remain on our website until the content commented upon has been completely deleted or the comments are required to be removed for legal reasons (slander, etc.).

Legal basis

The comments are stored based on your consent per Art. 6 (1) (a) GDPR. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Processing of data (customer and contract data)

We collect, process, and use personal data only insofar as it is necessary to establish, or modify legal relationships with us (master data). This is done based on Art. 6 (1) (b) GDPR, which allows the processing of data to fulfil a contract or for measures preliminary to a contract. We collect, process and use your personal data when accessing our website (usage data) only to the extent required to enable you to access our service or to bill you for the same.

Collected customer data shall be deleted after completion of the order or termination of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

Data transmitted when entering into a contract with online shops, retailers, and mail order

We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfil the terms of your contract, for example, to companies entrusted to deliver goods to your location or banks entrusted to process your payments. Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) GDPR, which allows the processing of data to fulfil a contract or for measures preliminary to a contract.

Data transferred when signing up for services and digital content

We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfil the terms of your contract with us, for example, to banks entrusted to process your payments.

Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) GDPR, which allows the processing of data to fulfil a contract or for measures preliminary to a contract.

4. Social media

Facebook plugins (Like & Share buttons)

Our website includes plugins for the social network Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. The Facebook plugins can be recognized by the Facebook logo or the Like button on our site. For an overview of Facebook plugins, see https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

When you visit our site, a direct connection between your browser and the Facebook server is established via the plugin. This enables Facebook to receive information that you have visited our site from your IP address. If you click on the Facebook "Like button" while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our site to your Facebook profile. This allows Facebook to associate visits to our site with your user account. Please note that, as the operator of this site, we have no knowledge of the content of the data transmitted to Facebook or of how Facebook uses these data. For more information, please see Facebook's privacy policy at https://de-de.facebook.com/policy.php.

If you do not want Facebook to associate your visit to our site with your Facebook account, please log out of your Facebook account.

Twitter plugin

Functions of the Twitter service have been integrated into our website and app. These features are offered by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. When you use Twitter and the “Retweet” function, the websites you visit are connected to your Twitter account and made known to other users. In doing so, data will also be transferred to Twitter. We would like to point out that, as the provider of these pages, we have no knowledge of the content of the data transmitted or how it will be used by Twitter. For more information on Twitter's privacy policy, please go to https://twitter.com/privacy.

Your privacy preferences with Twitter can be modified in your account settings at https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Our pages use Google+ functions. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Collection and disclosure of information: Using the Google +1 button allows you to publish information worldwide. By means of the Google+ button, you and other users can receive custom content from Google and our partners. Google stores both the fact that you have +1'd a piece of content and information about the page you were viewing when you clicked +1. Your +1 can be displayed together with your profile name and photo in Google services, for example in search results or in your Google profile, or in other places on websites and advertisements on the Internet.

Google records information about your +1 activities to improve Google services for you and others. To use the Google + button, you need a globally visible, public Google profile that must contain at least the name chosen for the profile. This name is used by all Google services. In some cases, this name may also replace a different name that you have used to share content via your Google account. The identity of your Google profile can be shown to users who know your email address or other information that can identify you.

Use of collected data: In addition to the uses mentioned above, the information you provide is used in accordance with the applicable Google data protection policies. Google may publish summary statistics about users' +1 activity or share it with users and partners, such as publishers, advertisers, or affiliate websites.

Instagram plugin

Our website contains functions of the Instagram service. These functions are offered by Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

If you are logged into your Instagram account, you can click the Instagram button to link the content of our pages with your Instagram profile. This means that Instagram can associate visits to our pages with your user account. As the provider of this website, we expressly point out that we receive no information on the content of the transmitted data or its use by Instagram.

For more information, see the Instagram Privacy Policy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plugin

Our pages use the buttons of the Tumblr service. It is operated by Tumblr, Inc., 35 East 21st St., 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

These functions allow you to share a post or a page on Tumblr or to follow the provider on Tumblr. When you visit one of our websites using the Tumblr button, the browser establishes a direct connection to the Tumblr servers. We have no influence on the amount of data that Tumblr gathers and transmits with the plugin. Based on our current knowledge, we believe that the user's IP address and the URL of the respective website are transmitted.

Further information can be found in Tumblr's privacy policy at https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn plugin

Our site uses functions from the LinkedIn network. The service is provided by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Each time one of our pages containing LinkedIn features is accessed, your browser establishes a direct connection to the LinkedIn servers. LinkedIn is informed that you have visited our web pages from your IP address. If you use the LinkedIn “Recommend” button and are logged into your LinkedIn account, it is possible for LinkedIn to associate your visit to our website to your user account. We would like to point out that, as the provider of these pages, we have no knowledge of the content of the data transmitted or how it will be used by LinkedIn.

More information can be found in the LinkedIn privacy policy at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Our website uses features provided by the XING network. The provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany.

Each time one of our pages containing XING features is accessed, your browser establishes a direct connection to the XING servers. To the best of our knowledge, no personal data is stored in the process. In particular, no IP addresses are stored nor is usage behavior evaluated.

For more information about data protection and the XING Share button, please see the XING privacy policy at https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Our website contains functions of the Pinterest social network, operated by Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

When you visit a page containing the Pinterest social plugin, your browser establishes a direct connection to the Pinterest servers. The plugin transmits this log data to Pinterest servers in the United States. This log data may include your IP address, the address of the websites visited, which also includes Pinterest features, browser type and settings, the date and time of the request, how you use Pinterest, and cookies.

More information about the purpose, scope and further processing and use of data by Pinterest, as well as your rights and options to protect your privacy, can be found in the privacy notices of Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

5. Analytics and advertising

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

Google Analytics cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

IP anonymization

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

Browser plugin

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plugin available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Outsourced data processing

We have entered into an agreement with Google for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

etracker

Our website uses the etracker analytics service. The service is provided by etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany. This data can be used to create pseudonymous usage profiles. Cookies may be used for this purpose. Cookies are small text files stored in your local browser cache. These cookies enable the recognition of your browser. The data collected by the etracker technologies are not used to determine the personal identity of website visitors and are not compiled together with personal data related to the person referred to by the pseudonym unless expressly agreed to by the person concerned.

etracker cookies remain on your device until you delete them.

The storage of etracker cookies is based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

You can object to the collection and storage of your data at any time with future effect. To refuse the collection and storage of your visitor data for the future, you can use the etracker opt-out cookie at the following link. This means that in the future no visitor information will be collected and stored by etracker in your browser: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Using this will set an opt-out-cookie called "cntcookie" from etracker. Please do not delete this cookie if you wish your refusal to consent to remain valid. For more information, see the etracker privacy policy: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Completion of an outsourced data processing contract

We have entered into an agreement with etracker for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using etracker.

WordPress Stats

This website uses the WordPress Stats tool to perform statistical analyses of visitor traffic. This service is provided by Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats uses cookies that are stored on your computer and allow an analysis of the use of the website. The information generated by the cookies about the use of our website is stored on servers in the USA. Your IP address will be anonymized after processing and before storage.

WordPress Stats cookies remain on your device until you delete them.

The storage of "WordPress Stats" cookies is based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. The functionality of our services may be limited when cookies are disabled.

You can object to the collection and use of your data at any time with future effect by clicking on this link and setting an opt-out cookie in your browser: https://www.quantcast.com/opt-out/.

If you delete the cookies on your computer, you will have to set the opt-out cookie again.

Google AdSense

This website uses Google AdSense, a service for including advertisements from Google Inc. ("Google"). It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense uses so-called "cookies", which are text files stored in your computer that enable an analysis of the way you use the website. Google AdSense also uses so-called web beacons (invisible graphics). Through these web beacons, information such as the visitor traffic on these pages can be evaluated.

The information generated by cookies and web beacons relating to your use of this website (including your IP address), and delivery of advertising formats, is transmitted to a Google server in the US and stored there. This information can be passed on from Google to contracting parties of Google. However, Google will not merge your IP address with other data you have stored.

AdSense cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

You can prevent the installation of cookies by setting your browser software accordingly. Please be aware that in this case, you may not be able to make full use of all the features of this website. By using this website, you agree to the processing of data relating to you and collected by Google as described and for the purposes set out above.

Google Analytics Remarketing

Our websites use the features of Google Analytics Remarketing combined with the cross-device capabilities of Google AdWords and DoubleClick. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

This feature makes it possible to link target audiences for promotional marketing created with Google Analytics Remarketing to the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This allows advertising to be displayed based on your personal interests, identified based on your previous usage and surfing behavior on one device (e.g. your mobile phone), on other devices (such as a tablet or computer).

Once you have given your consent, Google will associate your web and app browsing history with your Google Account for this purpose. That way, any device that signs in to your Google Account can use the same personalized promotional messaging.

To support this feature, Google Analytics collects Google-authenticated IDs of users that are temporarily linked to our Google Analytics data to define and create audiences for cross-device ad promotion.

You can permanently opt out of cross-device remarketing/targeting by turning off personalized advertising in your Google Account; follow this link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

The aggregation of the data collected in your Google Account data is based solely on your consent, which you may give or withdraw from Google per Art. 6 (1) (a) GDPR. For data collection operations not merged into your Google Account (for example, because you do not have a Google Account or have objected to the merge), the collection of data is based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing anonymous user behavior for promotional purposes.

For more information and the Google Privacy Policy, go to: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords and Google Conversion Tracking

This website uses Google AdWords. AdWords is an online advertising program from Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

As part of Google AdWords, we use so-called conversion tracking. When you click on an ad served by Google, a conversion tracking cookie is set. Cookies are small text files that your internet browser stores on your computer. These cookies expire after 30 days and are not used for personal identification of the user. Should the user visit certain pages of the website and the cookie has not yet expired, Google and the website can tell that the user clicked on the ad and proceeded to that page.

Each Google AdWords advertiser has a different cookie. Thus, cookies cannot be tracked using the website of an AdWords advertiser. The information obtained using the conversion cookie is used to create conversion statistics for the AdWords advertisers who have opted for conversion tracking. Customers are told the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a conversion tracking tag page. However, advertisers do not obtain any information that can be used to personally identify users. If you do not want to participate in tracking, you can opt-out of this by easily disabling the Google Conversion Tracking cookie by changing your browser settings. In doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics.

Conversion cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

For more information about Google AdWords and Google Conversion Tracking, see the Google Privacy Policy: https://www.google.de/policies/privacy/.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Google reCAPTCHA

We use "Google reCAPTCHA" (hereinafter "reCAPTCHA") on our websites. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

reCAPTCHA is used to check whether the data entered on our website (such as on a contact form) has been entered by a human or by an automated program. To do this, reCAPTCHA analyzes the behavior of the website visitor based on various characteristics. This analysis starts automatically as soon as the website visitor enters the website. For the analysis, reCAPTCHA evaluates various information (e.g. IP address, how long the visitor has been on the website, or mouse movements made by the user). The data collected during the analysis will be forwarded to Google.

The reCAPTCHA analyses take place completely in the background. Website visitors are not advised that such an analysis is taking place.

Data processing is based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in protecting its site from abusive automated crawling and spam.

For more information about Google reCAPTCHA and Google's privacy policy, please visit the following links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Our website measures conversions using visitor action pixels from Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

These allow the behavior of site visitors to be tracked after they click on a Facebook ad to reach the provider's website. This allows an analysis of the effectiveness of Facebook advertisements for statistical and market research purposes and their future optimization.

The data collected is anonymous to us as operators of this website and we cannot use it to draw any conclusions about our users' identities. However, the data are stored and processed by Facebook, which may make a connection to your Facebook profile and which may use the data for its own advertising purposes, as stipulated in the Facebook privacy policy. This will allow Facebook to display ads both on Facebook and on third-party sites. We have no control over how this data is used.

Check out Facebook's privacy policy to learn more about protecting your privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

You can also deactivate the custom audiences remarketing feature in the Ads Settings section at https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. You will first need to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can opt out of usage-based advertising from Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Newsletter data

If you would like to receive our newsletter, we require a valid email address as well as information that allows us to verify that you are the owner of the specified email address and that you agree to receive this newsletter. No additional data is collected or is only collected on a voluntary basis. We only use this data to send the requested information and do not pass it on to third parties.

We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) GDPR. You can revoke consent to the storage of your data and email address as well as their use for sending the newsletter at any time, e.g. through the "unsubscribe" link in the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

The data provided when registering for the newsletter will be used to distribute the newsletter until you cancel your subscription when said data will be deleted. Data we have stored for other purposes (e.g. email addresses for the members area) remain unaffected.

MailChimp

This website uses the services of MailChimp to send newsletters. This service is provided by Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is a service which organizes and analyzes the distribution of newsletters. If you provide data (e.g. your email address) to subscribe to our newsletter, it will be stored on MailChimp servers in the USA.

MailChimp is certified under the EU-US Privacy Shield. The Privacy Shield is an agreement between the European Union (EU) and the US to ensure compliance with European privacy standards in the United States.

We use MailChimp to analyze our newsletter campaigns. When you open an email sent by MailChimp, a file included in the email (called a web beacon) connects to MailChimp's servers in the United States. This allows us to determine if a newsletter message has been opened and which links you click on. In addition, technical information is collected (e.g. time of retrieval, IP address, browser type, and operating system). This information cannot be assigned to a specific recipient. It is used exclusively for the statistical analysis of our newsletter campaigns. The results of these analyses can be used to better tailor future newsletters to your interests.

If you do not want your usage of the newsletter to be analyzed by MailChimp, you will have to unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a link in every newsletter we send. You can also unsubscribe from the newsletter directly on the website.

Data processing is based on Art. 6 (1) (a) GDPR. You may revoke your consent at any time by unsubscribing to the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

The data provided when registering for the newsletter will be used to distribute the newsletter until you cancel your subscription when said data will be deleted from our servers and those of MailChimp. Data we have stored for other purposes (e.g. email addresses for the members area) remains unaffected.

For details, see the MailChimp privacy policy at https://mailchimp.com/legal/terms/.

Completion of a data processing agreement

We have entered into a data processing agreement with MailChimp, in which we require MailChimp to protect the data of our customers and not to disclose said data to third parties. This agreement may be viewed at the following link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Plugins and tools

YouTube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you're logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) GDPR.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Our website uses features provided by the Vimeo video portal. This service is provided by Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

If you visit one of our pages featuring a Vimeo plugin, a connection to the Vimeo servers is established. Here the Vimeo server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Vimeo will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Vimeo when you visit our website or do not have a Vimeo account. The information is transmitted to a Vimeo server in the US, where it is stored.

If you are logged in to your Vimeo account, Vimeo allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

For more information on how to handle user data, please refer to the Vimeo Privacy Policy at https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) GDPR.

If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

This site uses the Google Maps map service via an API. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

To use Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.

The use of Google Maps is in the interest of making our website appealing and to facilitate the location of places specified by us on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) GDPR.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of Google at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

SoundCloud

On our pages, plugins of the SoundCloud social network (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) may be integrated. The SoundCloud plugins can be recognized by the SoundCloud logo on our site.

When you visit our site, a direct connection between your browser and the SoundCloud server is established via the plugin. This enables SoundCloud to receive information that you have visited our site from your IP address. If you click on the "Like" or "Share" buttons while you are logged into your SoundCloud account, you can link the content of our pages to your SoundCloud profile. This means that SoundCloud can associate visits to our pages with your user account. We would like to point out that, as the provider of these pages, we have no knowledge of the content of the data transmitted or how it will be used by SoundCloud. For more information on SoundCloud's privacy policy, please go to https://soundcloud.com/pages/privacy.

If you do not want SoundCloud to associate your visit to our site with your SoundCloud account, please log out of your SoundCloud account.

Spotify

Features of the Spotify music service are included on our pages. This service is provided by Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Sweden. The Spotify plugins can be recognized by the green logo on our site. For an overview of the Spotify Plugins, see https://developer.spotify.com.

Thus, when you visit our pages about the plugin a direct connection can be established between your browser and the Spotify server. This enables Spotify to receive information that you have visited our site from your IP address. If you click the Spotify button while you are logged into your Spotify account, you can link the content of our pages to your Spotify profile. This means that Spotify can associate visits to our pages with your user account.

More information can be found in the Spotify privacy policy at https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

If you do not want Spotify to associate your visit to our site with your Spotify account, please log out of your Spotify account

8. Payment service providers

PayPal

Our website accepts payments via PayPal. The provider of this service is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

If you select payment via PayPal, the payment data you provide will be supplied to PayPal based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) GDPR (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.

Mindbody

Our website accepts payments via Mindbody. The provider of this service is +UK/@51.5140498,-0.0987122,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604aad95c02dd:0x107d2c40f2251ba4!8m2!3d51.5140465!4d-0.0965235">MINDBODY, Ltd. One New Change 2nd Floor, London EC4M, 9AF, United Kingdom

 If you select payment via Mindbody, the payment data you provide will be supplied to Mindbody based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) GDPR (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.

This privacy policy was created with the generator of e-recht24.de